Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій
та НаноІнженеріїї (ННЦ ІТНІ)

Інтерферометрична установка для вивчення електро-оптичного ефекту в кристалічних матеріалах

Рис. 1. Зовнішній вигляд установки на базі інтерферометра Майкельсона для вивчення електро-оптичного ефекту в кристалічних матеріалах

Рис. 2. Схема установки для вимірювань абсолютних електро-оптичних коефіцієнтів на основі інтерферометра Майкельсона