Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій
та НаноІнженеріїї (ННЦ ІТНІ)

Команда

Керівник ННЦ ІТНІ

Андрущак Анатолій Степанович
Керівник проектів, головний дослідник
Посада: Керівник ННЦ ІТНІ,
зав. кафедри "Прикладної фізики і наноматеріалознавства"
Наукова ступінь, Вчене звання: д.т.н.
професор
Напрямки дослідження: Матеріалознавство та наноінженерія матеріалів, оптичні та квазіоптичні технології, кристалофізика та кристалооптика, дослідження індукованих оптичних ефектів в кристалічних матеріалах, вивчення просторової анізотропії електро-, п’єзо-, акусто- та нелінійно оптичної взаємодій в кристалах.
Сторінка сайту: Сторінка в Вікіпедії

Дослідники

Андрущак Назарій Анатолійович
Старший дослідник, WEB-спеціаліст
Посада: доцент кафедри "Систем автоматизованого проектування"
Наукова ступінь, Вчене звання: к.т.н.
доцент
Напрямки дослідження: • Теоретичний розрахунок метаматеріалівз використанням CST Wicrowave Studio та їх експериментальне дослідження
• автоматизація вимірювальних установок з використанням програмного середовища LabVIEW
• розробка методик та засобів вимірювання діелектричної проникності матеріалів в різних частотних діапазонах
• перетворення та розпізнавання образів
• розробка алгоритмів для розпізнавання 2D/3D зображень
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Сиротинський Олег Іванович
Провідний спеціаліст
Посада: к.ф.-м.н., доцент кафедри "Телекомунікацій"
Напрямки дослідження: Дослідження фазових переходів в кристалічних матеріалах для більш ефективного управління е/м пучком в міліметровому діапазоні довжин хвиль, вивчення електро- та п'єзооптичного ефектів для контролю зміни показника заломлення та розробка відповідного програмного забезпечення.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Бурий Олег Анатолійович
Старший дослідник
Посада: професор кафедри "Напівпровідникової електроніки"
Наукова ступінь, Вчене звання: д.т.н.
професор
Напрямки дослідження: Кристалофізика, кристалооптика, лазерна техніка. Математичне моделювання процесів в кристалах та оптоелектронних приладах на їх основі. Математичний підхід до оптимізації властивостей матеріалів та параметрів приладів.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Когут Зіновій Олександрович
Учасник проектів, дослідник
Посада: Старший викладач кафедри "Прикладної фізики і наноматеріалознавства"
Наукова ступінь: Кандидат фізико-математичних наук
Напрямки дослідження: Матеріалознавство та наноінженерія матеріалів, дослідник електро- та п’єзо- оптичних властивостей кристалів, оптичні технології.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
Данилов Андрій Богданович
Дослідник
Посада: Старший викладач кафедри "Прикладної фізики і наноматеріалознавства"
Напрямки дослідження: Фізика напівпровідників і діелектриків; Оптика шаруватих структур та розвинених поверхонь; Фотовольтаїка на базі подвійних та потрійних сполук; Явище плазмонного резонансу та його застосування в сонячних елементах; Наноматеріали та нанотехнології; Лазерна дія на матеріали.
Сторінка сайту: LinkedIn Account
New Member Students