Науково-Навчальний Центр Інноваційних Технологій
та НаноІнженеріїї (ННЦ ІТНІ)

Автоматизована інтерферометрична установка для вимірювання показників заломлення ізотропних та анізотропних матеріалів у видимому діапазоні

Рис. 1. Загальний вигляд та схема установки для вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів